[masp]Lost Crusade (Rise of Kingdoms)[/masp]

Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms[giaban]Chiến Thuật[/giaban]

[tinhtrang]Lilith Games[/tinhtrang]

[link]https://www.thegioigameviet.com/2023/12/rise-of-kingdoms-lost-crusade-rise-of.html[/link]
[mota]

[/mota]

[chitiet]

Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Scipio Aemilianus
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
William Wallace
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Zenobia
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Jadwiga
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Eleanor of Aquitaine
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Belisarius Prime
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Võ Tắc Thiên
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Yi Sun-sin (YSS)
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Lapulapu
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Amanitore
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Ashurbanipal

Hermann Prime

Lưu Triệt

Gorgo

Dido

Gia Cát Lượng

Hoắc Khứ Bệnh

Justinian I

William I

Boudica Prime

Henry V

Yi Seong Gye

Scipio Prime

Joan Prime

Pyrrhus

Attila

Julius Caesar

Heraclius

Sargon Đại đế

Tariq Ibn Ziyad

Alexander Nevsky

Alexander Đại đế

Richard I

Quan Vũ

Tào Tháo

Minamoto no Yoshitsune

Charles Martel

Harald Sigurdsson

Thutmose III

Nebuchadnezzar II

Tomyris

Edward of Woodstock

Æthelflæd

Tôn Tử

Cheok Jun gyeong

K'inich Janaab' Pakal
Thành Cát Tư Hãn
Thành Cát Tư Hãn
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
El Cid
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Minamoto no Yoshitsune
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Eulji Mundeok
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Harald Sigurdsson
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Nebuchadnezzar II
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Hạng Vũ
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Mehmed II
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Artemisia I
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Honda Tadakatsu
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Gilagamesh
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Imhotep
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Joan of Arc
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Baibars
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Björn Ironside
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Saladin
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Hermann
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Belisarius
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Keira
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Kusunoki
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Pericles
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Pelagius
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Eulji Mundeok
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Osman I
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Scipio Africanus
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Boudica
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Leonidas I
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Ramesses II
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Constantine I
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Trajan
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Takeda Shingen
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Frederick I
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Hoa Mộc Lan
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Lữ Bố
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Suleiman I
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Jan Zizka
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Hannibal Barca
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Chandragupta Maurya
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Bertrand du Guesclin
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Điêu Thuyền
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Cyrus Đại Đế
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Ragnar Lodbrok
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Lohar
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Cleopatra
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Ishida Mitsunari
Danh Sách các chỉ huy trong Rise of Kingdoms
Seondeok
[/chitiet]

Ant Green
Chào Mừng Bạn
Đến Thế Giới Game Việt