[tintuc]

Danh sách cấp bậc anh hùng xuất sắc nhất của Call of Dragons  – Tohar/Bertrand
Đầu tư vào một anh hùng trong Call of Dragons không chỉ là một dự án dài hạn mà còn tốn rất nhiều tài nguyên và bạn hoàn toàn không muốn phải làm tất cả những điều này chỉ vì một anh hùng không tốt đến thế, Phải? Vì lý do đó, bên dưới tôi có danh sách cấp độ được cập nhật thường xuyên của tất cả các anh hùng trong Call of Dragons để giúp bạn quyết định xem bạn sẽ đầu tư thời gian vào những anh hùng nào.

Những anh hùng xuất sắc nhất trong Call of Dragons 2024

Bertrand
 
Zayda  Bậc S
Tohar
 
Maggrat  Bậc S
Liliya
 
Liliya  Bậc S
Ffraegar
 
Ffraegar  Bậc S
Skogul
 
Skogul  Bậc S
Goresh
 
Goresh  Bậc S
Syndrion
 
Syndrion  Bậc S
Velyn
 
Velyn  Bậc S
Kinnara
 
Kinnara  Bậc A
Forondil
 
Forondil  Bậc A
Madeline
 
Madeline  Bậc A
Theodore
 
Theodore  Bậc A
Hosk
 
Hosk  Bậc B+
Garwood
 
Garwood  Bậc B+
Bertrand
 
Bertrand  Bậc B+
Tohar
 
Tohar  Bậc B
Nico
 
Nico  Bậc B
Emrys
 
Emrys  Bậc B
Bakshi
 
Bakshi  Bậc B
Theia
 
Theia  Bậc C+
Waldyr
 
Waldyr  Bậc C+
Kregg
 
Kregg  Bậc C+
Nika
 
Nika  Bậc C
Atheus
 
Atheus  Bậc D
Gwanwyn
 
Gwanwyn  Bậc D
Indis
 
Indis  Bậc D
Alwyn
 
Alwyn  Bậc D
Bakhar
 
Bakhar  Bậc E
Pan
 
Pan  Bậc E
Eliana
 
Eliana  Bậc E
Alistair
 
Alistair  Bậc E
Alistair
 
Ordo  

Những Thú Cưng xuất sắc nhất trong Call of Dragons 2024


Sapphire Faedrake
 
Tiên Rồng Lam  Bậc S
Bruinbear
 
Gấu Nâu  Bậc A+
Venomous Lizard
 
Thằn Lằn Độc  Bậc A+
Berserk Faedrake
 
Tiên Rồng Cuồng Bạo  Bậc A+
Night Roc
 
Đại Bàng Đêm  Bậc A
Golden Roc
 
Đại Bàng Cánh Vàng  Bậc A
Sand Lizard
 
Thằn Lằn Cát  Bậc A
Ice Lizard
 
Thằn Lằn Băng  Bậc A
Thunder Lizard
 
Thằn Lằn Sấm Sét  Bậc A
Shadow Faedrake
 
Tiên Rồng Bóng Tối  Bậc B+
Frostbear
 
Gấu Băng Giá  Bậc B+
Snowpeak Roc
 
Đại Bàng Tuyết  Bậc B+
Stripebear
 
Gấu Sọc Tròn  Bậc B

[/tintuc]

Bài Viết Mới Nhất

Ant Green
Chào Mừng Bạn
Đến Thế Giới Game Việt