[tintuc]

Danh sách cấp bậc chỉ huy xuất sắc nhất trong Rise of Kingdoms mới nhất 2024

Nếu bạn không biết chỉ huy nào bạn nên tăng cấp và đi đến lộ trình đạt tối đa trong Rise of Kingdoms. Tôi hy vọng hướng dẫn này ở đây sẽ giúp ích cho bạn, bao gồm các đề xuất của tôi về thứ tự bạn nên xếp cây cấp độ của họ và chỉ huy nào họ làm việc tốt nhất với tư cách là chỉ huy phụ.

Danh sách này cũng sẽ giúp bạn quyết định cách đầu tư các Tượng điêu khắc của mình để các cấp độ chung cũng giống như một thứ tự đầu tư hơn. Danh sách cấp độ hiển thị SỨC MẠNH của một chỉ huy trong trò chơi ngay bây giờ.

Đây là danh sách cấp bậc của các chỉ huy huyền thoại . Nếu bạn tìm kiếm những người chỉ huy sử thi, bạn kéo xuống gần cuối danh sách sẽ thấy.

  • CHỈ HUY HUYỀN THOẠI

    Tại đây bạn sẽ tìm thấy tất cả chỉ huy huyền thoại trong Rise of Kingdoms được liệt kê theo cấp độ xuất sắc nhất của các chỉ huy.

Lapulapu
 
Lapulapu  Mới
Hermann (Prime)
 
Ashurbanipal
 
Ashurbanipal  Mới
Gia Cát Lượng
 
Gia Cát Lượng  Bậc S+
Lưu Triệt
 
Lưu Triệt  Bậc S+
Hoắc Khứ Bệnh
 
Joan of Arc (Prime)
 
Alexander Nevsky
 
Alexander Nevsky  Bậc S
Gorgo
 
Gorgo  Bậc S
Sargon
 
Sargon  Bậc A+
Quan Vũ
 
Quan Vũ  Bậc A+
Boudica Prime
 
Boudica Prime  Bậc A+
Yi Seong Gye
 
Yi Seong Gye  Bậc A+
Minamoto
 
Minamoto  Bậc A+
Hạng Vũ
 
Hạng Vũ  Bậc A+
Nebuchadnezzar
 
Nebuchadnezzar  Bậc A+
Henry
 
Henry  Bậc A
Artemisia
 
Artemisia  Bậc A
Honda Tadakatsu
 
Honda Tadakatsu  Bậc A
Mehmed II
 
Mehmed II  Bậc A
Justinian
 
Justinian  Bậc B+
K'inich Janaab' Pakal
 
Tariq Ibn Ziyad
 
Tariq Ibn Ziyad  Bậc B+
Tomyris
 
Tomyris  Bậc B+
William I
 
William I  Bậc B+
Harald Sigurdsson
 
Harald Sigurdsson  Bậc B+
Attila
 
Attila  Bậc B+
Gilgamesh
 
Gilgamesh  Bậc B+
Amanitore
 
Amanitore  Bậc B+
Saladin
 
Saladin  Bậc B+
Leonidas
 
Leonidas  Bậc B+
Ramesses
 
Ramesses  Bậc B+
Richard
 
Richard  Bậc B+
Constantine
 
Constantine  Bậc B+
Takeda Shingen
 
Takeda Shingen  Bậc B
Bertrand
 
Bertrand  Bậc B+
Cyrus the Great
 
Cyrus the Great  Bậc B
Phyrrus
 
Phyrrus  Bậc B
Ashurbanipal
 
Chandragupta  Bậc B
Trajan
 
Trajan  Bậc B
Dido
 
Dido  Bậc C+
Margaret
 
Margaret  Bậc C+
Babur
 
Babur  Bậc C+
Charles Martel
 
Charles Martel  Bậc C+
Julius Caesar
 
Julius Caesar  Bậc C+
Hannibal Barca
 
Hannibal Barca  Bậc C+
Edward of Woodstock
 
Jan Zizka
 
Jan Zizka  Bậc C+
Heraclius
 
Heraclius  Bậc C+
El Cid
 
El Cid  Bậc C+
Mulan
 
Hoa Mộc Lan  Bậc C+
Suleiman I
 
Suleiman I  Bậc C+
Frederick
 
Frederick  Bậc C+
Jadwiga
 
Jadwiga  Bậc C+
Lữ Bố
 
Lữ Bố  Bậc C+
Aethelflaed
 
Æthelflæd  Bậc C+
Tào Tháo
 
Tào Tháo  Bậc C+
Genghis Khan
 
Ragnar Lodbrok
 
Ragnar Lodbrok  Bậc C+
Thutmose
 
Thutmose  Bậc C
Moctezuma
 
Moctezuma  Bậc C
Theodora
 
Theodora  Bậc C
Flavius
 
Flavius  Bậc C
Charlemagne
 
Charlemagne  Bậc C
Yi Sun-Sin (YSS)
 
Yi Sun-Sin (YSS)  Bậc C
Võ Tất Thiên
 
Võ Tắc Thiên  Bậc C
Zenobia
 
Zenobia  Bậc C
Cleopatra
 
Cleopatra  Bậc C
Ishida
 
Ishida  Bậc C
Seondeok
 
Seondeok  Bậc C
  • CHỈ HUY SỬ THI

    Tại đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các chỉ huy sử thi trong Rise of Kingdoms được liệt kê bên dưới. Bạn không nên so sánh giữa chỉ huy huyền thoại và chỉ huy sử thi vì đó là quá khập khiển.

Imhotep
 
Imhotep  Bậc S
Joan of Arc
 
Joan of Arc  Bậc S
Tôn Tử
 
Tôn Tử  Bậc S
Baibars
 
Baibars  Bậc A+
Bjorn Ironside
 
Bjorn Ironside  Bậc A
Hermann
 
Hermann  Bậc A
Belisarius
 
Belisarius  Bậc A
Keira
 
Keira  Bậc A
Kusunoki
 
Kusunoki  Bậc B+
Pericles
 
Pericles  Bậc B+
Pelagius
 
Pelagius  Bậc B
Eulji Mundeok
 
Osman
 
Osman  Bậc B
Scipio Africanus
 
Scipio Africanus  Bậc C
Boudica
 
Boudica  Bậc C
Điêu Thuyền
 
Điêu Thuyền  Bậc C
Lohar
 
Lohar  Bậc D
Matilda
 
Matilda  Bậc D
Tamar
 
Tamar  Bậc D

 [/tintuc]

Bài Viết Mới Nhất

Ant Green
Chào Mừng Bạn
Đến Thế Giới Game Việt