[tintuc] 

Xin chào các bạn, điều tôi muốn mang đến cho các bạn hôm nay là hướng dẫn chi tiết từng điểm ảnh trong Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile.

Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

Sau khi vào trò chơi, hãy mở "Đồ Giám" → "Địa lý chí" → "Thắng cảnh Lục" để xem các Danh lam thắng cảnh hiện có hoặc sắp mở khóa. Việc mở khóa các danh lam thắng cảnh yêu cầu người chơi phải đến địa điểm được chỉ định và thực hiện thao tác "chụp ảnh". Vị trí được chỉ định được đề cập ở đây thường được hiển thị dưới dạng khu vực hình tròn được đánh dấu. Sau khi vào khu vực này, nút "Ảnh" sẽ tự động bật lên. Nhấp để chụp ảnh để hoàn tất việc mở khóa.

Để tạo điều kiện cho người chơi và bạn bè nhanh chóng tìm thấy điểm ảnh, hướng dẫn này sẽ cung cấp tọa độ chi tiết của điểm ảnh cho người chơi và bạn bè.

Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

Người chơi có thể mở bản đồ ở góc trên bên phải, nhập tọa độ ngang và tọa độ dọc vào cột "Tọa độ" ở góc dưới bên phải và nhấp vào Đi để tự động tìm đường đến địa điểm đã chỉ định.

Giang Nam

Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao MobileHướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

Danh Sách các tọa độ của Giang Nam

Đông Viết

Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile
Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile
Danh Sách các tọa độ của Đông Viết

Khai Phong

Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile
Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile
Danh Sách các tọa độ của Khai Phong

Tần Xuyên

Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile
Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile
Danh Sách các tọa độ của Tần Xuyên

Yến Vân

Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao MobileHướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile
Danh Sách các tọa độ của Yến Vân

Từ Hải

Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao MobileHướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile
Danh Sách các tọa độ của Từ Hải

Ba Thục

Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao MobileHướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile
Danh Sách các tọa độ của Ba Thục

Di Hoa

Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao MobileHướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile
Danh Sách các tọa độ của Di Hoa

Hải Hà Châu (Lãnh địa bang hội)

Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao MobileHướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

Danh Sách các tọa độ của Hải Hà Châu
Hiệp Khách Đảo (Gia Viên)
Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao MobileHướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

Kính Hồ
Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

Tương Châu

Hướng dẫn nhiệm vụ chụp ảnh các thắng cảnh tại Đồ Giám - Thắng cảnh Lục trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

Các Phái có tại bản Việt Nam

Các Phái có tại bản Trung Quốc

[/tintuc]

Ant Green
Chào Mừng Bạn
Đến Thế Giới Game Việt