[tintuc]

Honor Of King: Dolia phân tích kỹ năng, gợi ý trang bị và các ý tưởng chơi 2024

Dolia

Vai trò: Trợ thủ

Vị trí: Hỗ trợ

Phân Tích Kỹ Năng của Dolia

Phân Tích Kỹ Năng của Dolia

Nội tại - Quà Tặng Nhân Ngư

Dolia sẽ hóa thành người cá - nhân ngư khi gặp nước, sông cũng được tính là môi trường nước.

Khi biến thành người cá sẽ được giảm 50% hiệu ứng làm chậm, đồng thời tự động giúp bản thân hồi lại 70 (+5*Lv) Máu và 5 Năng lượng.

Đòn đánh thường trong trạng thái người cá sẽ tạt nước gây sát thương diện rộng.

Nút Hồi Phục của Dolia sẽ được thay thế bằng Quà Tặng Nhân Ngư, giúp thiết lập liên kết với 1 đồng minh được lựa chọn. Khi sử dụng Âm Thanh Thiên Nhiên sẽ ưu tiên cho đồng minh này hơn.

Kỹ năng 1 - Giọng Hát Vui Vẻ

Năng lượng: 50

Dolia hát vang thành 4 làn sóng âm lan truyền ra ngoài, 3 sóng âm đầu tiên gây 125 (+16% Công phép) sát thương phép và làm chậm 10% kẻ địch.

Sóng âm thanh cuối cùng sẽ gây 250 (+35% Công phép) sát thương phép và làm chậm kẻ địch 50%, kéo dài 1s

Khi sóng âm thanh cuối cùng chạm vào kẻ địch, nó sẽ kích hoạt một tiếng vọng, gây 150 (+16% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch mà nó chạm vào. 

Trong trạng thái nhân ngư, sóng âm cuối cùng cũng sẽ khuấy động sóng nước vị trí kẻ địch và đẩy lùi chúng.

Tiếng vọng đối với các đơn vị không phải anh hùng sẽ có phạm vi nhỏ hơn và chỉ ây 50% sát thương

Sát thương cơ bản: 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250

Sát thương sóng cuối: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Sát thương tiếng vọng: 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300

Kỹ năng 2 - Rượt Sóng

Năng lượng: 60

Dolia nhảy về phía trước và biến thành thân nhân ngư. Nếu điểm rơi là mặt đất, Dolia sẽ tạo ra một vũng nước ngay tại điểm đó. 

Khi hóa thân thành người cá Dolia sẽ hồi phục lại 300 (+40% Công phép) Máu cho đồng minh bên cạch đó và bản thân. 

Đồng đội có thể phục hồi Máu và Năng lượng giống như Dolia trong nước.

Nếu Dolia ngảy vào nước, 30% thời gian hồi chiêu của kỹ năng sẽ được trả lại

Sau khi Dolia rời khỏi vũng nước nó sẽ biến mất sau 4s

Hồi phục: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600

Kỹ năng 3 - Âm Thanh Thiên Nhiên

Hồi chiêu: 10s (-1s/Lv) (+120% Thời gian hồi chiêu hiện tại của kỹ năng mục tiêu)

Năng lượng: 100

Sau khi Dolia niệm chú ngắn gọn, kỹ năng có thời gian hồi chiêu lâu nhất hiện tại của một đồng minh trong phạm vi sẽ được làm mới và thời gian hồi chiêu kỹ năng sẽ do chính cô ấy gánh chịu. 

Ưu tiên làm mới lại kỹ năng cho đồng minh đã được liên kết từ trước.

Nếu kỹ năng của đồng minh sau khi làm mới không được sử dụng, tốc độ hồi chiêu của kỹ năng Âm Thanh Thiên Nhiên có thể tăng thêm 20%

Khi quá trình làm mới kỹ năng không thành công thời gian hồi chiêu của Âm Thanh Thiên Nhiên sẽ được trả lại

Khi đồng minh sử dụng kỹ năng được làm mới trong 5s, lợi nhuận đánh bại được sẽ chia đều cho Dolia

Tốc độ hồi chiêu: 20% / 30% / 40%

Gợi Ý Trang bị cho Dolia

Gợi Ý Trang bị cho Dolia

Gợi Ý kỹ năng mang theo cho Dolia

Gợi Ý kỹ năng mang theo cho Dolia

Ý tưởng giao tranh của Dolia

Dolia Sau khi sữ dụng kỹ năng 2, hãy tiếp tục giải phóng kỹ năng 1, kỹ năng này có thể bay ổn định, Phối hợp với đồng đội tấn công đội hình của địch, Doria sẽ làm rối loạn đội hình của địch với kỹ năng 1.

Chọn một anh hùng có giá trị kỹ năng có sát thương cao để hợp tác, sử dụng kỹ năng 3 để làm mới lại kỹ năng của anh hùng đó.

Honor Of King: Dolia phân tích kỹ năng, gợi ý trang bị và các ý tưởng chơi 2024

Quan hệ anh hùng Dolia

Cộng sự tốt nhất cùng Dolia : Lu Bu (Lữ Bố), Heino (Hải Nặc)

Bị Dolia khắc chế : Yaria (Yao), Hạ Hầu Đôn

Khắc chế Dolia : Quỷ Cốc Tử, Sima Yi (Tư Mã Ý)

[/tintuc]

Ant Green
Chào Mừng Bạn
Đến Thế Giới Game Việt