[tintuc]

Cùng là game MOBA 5vs5 do Timi Studio của Tencent phát triển, Vương Giả Vinh Diệu (Honor Of King) và Liên Quân Mobile (Arena Of Valor) có rất nhiều điểm tương đồng, nhất là về kỹ năng của tướng. Ngoài ra còn có trang bị dành cho các tướng hôm nay Thế Giới Game Việt sẽ so sánh cho các bạn thấy những trang bị tương đồng giữa 2 tựa game này.


So Sánh Trang Bị Giày

So Sánh Trang Bị Giày

So Sánh Trang Bị Vật Lý

So Sánh Trang Bị Vật Lý

So Sánh Trang Bị Vật Lý

So Sánh Trang Bị Vật Lý

So Sánh Trang Bị Vật Lý

So Sánh Trang Bị Vật Lý

So Sánh Trang Bị Giáp

So Sánh Trang Bị Giáp

So Sánh Trang Bị Giáp

So Sánh Trang Bị Giáp

So Sánh Trang Bị Giáp

So Sánh Trang Bị Giáp

So Sánh Trang Bị Phép

So Sánh Trang Bị Phép

So Sánh Trang Bị Phép

So Sánh Trang Bị Phép

So Sánh Trang Bị Phép

So Sánh Trang Bị Phép

[/tintuc]

Ant Green
Chào Mừng Bạn
Đến Thế Giới Game Việt