[tintuc] 

 Trong trò chơi Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile có rất nhiều nhiệm vụ kỳ ngộ, trong đó Bút Vẽ Giang sơn là rất nhiều người chơi cũng không biết như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, Sau đây Thế Giới Game Việt sẽ hướng dẫn các bạn về điều kiện mở khóa kỳ ngộ.

Hướng dẫn Nhiệm Vụ kỳ ngộ Cá Chép - Bút Hội Giang Sơn trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

1. Quá Trình Làm Nhiệm vụ Cá Chép - Bút Hội Giang Sơn:

1. Sau khi nhận nhiệm vụ, hãy đến Giang Nam và tìm Họa sư Cố Kỳ Niên. Sau khi nói chuyện với anh ta, bạn sẽ nhận được nhiệm vụ giúp anh ta phác họa những ngọn núi và dòng sông đẹp như tranh vẽ. Đền Hoa Thanh để thực hành các kỹ năng của chúng tôi Bạn có thể nhận được manh mối văn bản sau đây.

2. Nơi này nằm trên tòa tháp cao nhất trước tượng Đại Phật. Bạn có thể tiếp cận nó bằng cách sử dụng khinh công. Có một mẹo nhỏ ở đây nếu bạn không thể bay lên thành công với khinh công. nhảy lên từng cấp một và bạn có thể nhìn thấy nó khi lên đến đỉnh tháp. 

Tọa Độ : Giang Nam (240.620)

Hướng dẫn Nhiệm Vụ kỳ ngộ Bút Vẽ Giang sơn trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

3. Sau khi vẽ xong, tiếp tục quay lại nói chuyện với Họa sư Cố Kỳ Niên. Lần này anh ấy dạy chúng tôi cách sử dụng bút và mực, và chúng tôi cần vẽ một bức tranh có không khí tự nhiên. Chúng ta đi trước tuyết bay  sau, chúng ta có thể nhận được manh mối văn bản sau.

4. Nơi này là một tiểu đình. Có một cây cầu và một hồ nước bên cạnh. Khi bước vào, bạn có thể thấy các phím tương tác được mô tả.

Tọa Độ : Giang Nam (391.856)

Hướng dẫn Nhiệm Vụ kỳ ngộ Bút Vẽ Giang sơn trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

5. Vẽ xong còn phải quay lại cho họa sư. Lần này anh ấy sẽ dạy chúng tôi cách tô màu và nhắc chúng tôi lên một tòa tháp cao trên bến tàu trong thị trấn. Đừng nhầm lẫn với câu này ở đây, manh mối văn bản bạn nhận được lần này là đúng địa điểm.

6. Nơi này nằm ở tượng đá bên trái dưới chân tượng Phật. Nếu bạn đến gần tượng đài bằng đá, bạn có thể kích hoạt nút tương tác được mô tả.

Tọa Độ : Giang Nam (122.656)

Hướng dẫn Nhiệm Vụ kỳ ngộ Bút Vẽ Giang sơn trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

7. Sau khi vẽ xong, tiếp tục xem Họa sư muốn dạy những kỹ thuật nào khác. Lần này anh ấy dạy chúng ta cách tận dụng hoàn cảnh Giang Nam đang phát triển mạnh mẽ, chúng ta có thể thử xem. Nơi này Thanh Nhiệm Vụ sẽ tự động nhắc nhở chúng ta đi trước Thiên Ba Phủ, tiến vào khu vực sau có thể được đến dưới văn tự manh mối.

8. Nơi này nằm trên đỉnh tòa nhà cao nhất của Thiên Ba Phủ, là tòa nhà phía trước nơi chúng tôi tự động tìm đường. Khóa tương tác được mô tả có thể được kích hoạt bên cạnh phần trang trí mái nhà.

Tọa Độ : Giang Nam (395.671)

Hướng dẫn Nhiệm Vụ kỳ ngộ Bút Vẽ Giang sơn trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

9. Sau khi hoàn thành tất cả các bức tranh, bạn có thể nói chuyện với Cố Kỳ Niên và chuẩn bị "hoàn thành tác phẩm". Sau khi hoàn thành, bạn có thể nhận được kỹ thuật tinh thần Can Ye, điểm ràng buộc, trật tự danh tiếng và trang trí mặt sau "Yan Ruyu". ".

 [/tintuc]

Ant Green
Chào Mừng Bạn
Đến Thế Giới Game Việt