[tintuc]

Honor Of King: Lian Po - Liêm Pha phân tích kỹ năng, gợi ý trang bị và các ý tưởng chơi 2024

Lu Bu - Lữ Bố

Vai Trò : Đấu Sĩ

Ví Trí: Đường Đối Kháng

Sát thương: Vật lý


Kỹ Năng của Lữ Bố

Gợi Ý Trang bị, kỹ năng mang theo và ngọc cho Lữ Bố

Honor Of King: Lu Bu - Lữ Bố phân tích kỹ năng, gợi ý trang bị và các ý tưởng chơi 2024

Ý tưởng giao tranh của Lữ Bố

1. Dùng kỹ năng 2 để làm chậm đối thủ và Lữ Bố cần chú ý đến độ chính xác của chiêu cuối của mình để bắt đầu cuộc giao tranh nhóm, cố gắng tiếp cận càng nhiều kẻ thù càng tốt và sử dụng khả năng bị động đáng sợ của mình để chịu sát thương và hồi phục sinh lực. Lữ Bố có thể gây ra lượng dame rất cao.

Quan hệ anh hùng của Lữ Bố

Cộng sự tốt nhất cùng Lữ Bố

Khắc chế Lữ Bố

Bị Lữ Bố khắc chế

[/tintuc]


Ant Green
Chào Mừng Bạn
Đến Thế Giới Game Việt