[tintuc]

Honor Of King: Mễ Lai - Milady phân tích kỹ năng, gợi ý trang bị và các ý tưởng chơi 2024

Mễ Lai - Milady

Vai Trò: Đấu Sĩ

Vị Trí: Đường Đối Kháng

Phân Tích Kỹ Năng của Milady

Phân Tích Kỹ Năng của Milady

Nội tại - Tay Sai Máy Móc

Khi một đơn vị bị người máy hoặc chính Mễ Lai hạ gục, Mễ Lai sẽ triệu hồi một người máy tại ví trí đó. 

Người máy tồn tại trong 8s và sẽ phát nổ khi hết Máu gây 200 (+30% Công phép) sát thương phép

Đòn công kích của người máy sẽ gây 120 (+17.1*Lv) (+25% Công phép) sát thương phép.

Máu: 500 (+107.1*Lv) (+110% Công phép). Tốc chạy: 450 (+10% Công phép).

Khi số lượng người máy từ người chơi Mễ Lai vượt quá 5, Người máy triệu hồi sớm nhất sẽ phát nổ gây 200 (+30% Công phép) sát thương phép tại vị trí nó đang đứng

Kỹ năng 1 - Lực Lượng Trên Không

Năng lượng: 60

Mễ Lai thả máy bay theo hướng chỉ định, máy bay sẽ bắn phá kẻ địch trên đường bay, gây 70 (+7% Công phép) sát thương phép.

Sau khi vũ khí tấn công 2 lần liên tục, lần tấn công thứ 3 sẽ bắn một viên đạn lên mục tiêu, gây 140 (+14% Công phép) sát thương phép. 

Trong khi vũ khí bay trên không, có thể kích hoạt thêm lần nữa để tách máy bay từ 1 máy bay to trở thành 2 máy bay con tiến hành tấn công.

Máy bay được tách ra sẽ gây 80 (+6% Công phép) sát thương phép.

Nếu kẻ địch đồng thời gánh chịu sát thương từ cả hai vũ khí, hắn sẽ bị giảm 50% Tốc chạy trong vòng 1.5s.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương máy bay lớn: 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120

Sát thương máy bay nhỏ: 80 / 92 / 104 / 116 / 128 / 140 

Kỹ năng 2 - Cường Chế Xâm Phạm

Năng lượng: 25

Mễ Lai triệu hồi hai người máy đến khu vực chỉ định, khi người máy xuất hiện sẽ gây 100 (+20% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch lân cận.

Chúng sẽ được kích hoạt sau 1 giây và sẽ tự động tấn công đơn vị kẻ địch ở gần, thời gian tồn tại tối đa của người máy là 8s. 

Mỗi 16s (Ảnh hưởng bởi co chế hồi chiêu) có thể tích trữ kĩ năng 1 lần, nhiều nhất 3 lần.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200

Thời gian: 16s / 15.2s / 14.4s / 13.6s / 12.8s / 12s

Kỹ năng 3 - Đại Nạn Từ Trường

Năng lượng: 100

Mễ Lai gắn một thiết bị tín hiệu vào mục tiêu chỉ định, đánh dấu kẻ địch đồng thời làm choáng trong 0.75s (có thể sử dụng kỹ năng lên trụ). Tồn tại trong 3s

Mục tiêu bị đánh dấu mỗi 0.5s sẽ phải chịu 80 (+4% Công phép) sát thương phép và giảm 30% Tốc chạy trong vòng 3 giây.

Hết hiệu ứng nhiễu từ trường sẽ nổ tung gây sát thương phép bằng với 25% tổng sát thương gây ra từ anh hùng và người.

Nếu từ trường phát nổ trực tiếp hạ gục mục tiêu bị đánh giấu hoặc mục tiêu chết trong thời gian bị đánh dấu, Mễ Lai sẽ triệu hồi 3 người máy ở gần.

Khi người máy phát hiện mục tiêu bị đánh dấu, chúng sẽ lập tức tấn công mục tiêu đó.

Khi kỹ năng 3 khởi động, người máy phe ta trong phạm vi sẽ được cường hóa tăng 100% Tốc đánh và 100% Tốc chạy.

Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 80 / 120 / 160

Sát thương nổ: 25% / 37% / 50%

Gợi Ý Trang bị cho Milady

Gợi Ý Trang bị cho Milady

Gợi Ý kỹ năng mang theo cho Milady

Gợi Ý kỹ năng mang theo cho Milady

Ý tưởng giao tranh của Milady

1. Chú ý vị trí máy bay kỹ năng 1 tách ra, cố gắng để hai máy bay nhỏ tấn công kẻ thù cùng lúc, có thể gây sát thương cao và hiệu ứng giảm tốc;

2. Chỉ với sát thương của người hầu cơ khí và hỗ trợ trên không có thể sử dụng kỹ năng tối thượng của Từ trường thảm họa không

3. Người hầu máy móc chỉ có thể sống sót trong 8 giây, kéo chiến trường ra xa, cho phép Miledy đánh bại người hầu máy móc khi chuẩn bị sẵn sàng 2. Sử dụng xe tăng có khả năng lao tới để chịu sát thương do chiêu cuối của Miledy gây ra và trong lúc nó. , buộc các chiêu cuối và người hầu máy móc không thể ưu tiên đầu ra của chúng tôi, điều này có thể làm giảm hiệu quả khả năng răn đe trong trận chiến của đội họ.

4. Milady có thể liên tục tạo ra những người hầu máy móc từ xa thông qua đường quân sự, cho phép đồng đội cùng Milady thăng tiến, điều này có thể tránh được rất nhiều rắc rối.

Quan hệ anh hùng Milady

Cộng sự tốt nhất cùng Milady : Ukyo Tachibana, Lý Bạch

Bị Milady khắc chế : Tô Liệt, Hoa Mộc Lan

Khắc chế Milady : Hàn Tín, Luna

[/tintuc]

Ant Green
Chào Mừng Bạn
Đến Thế Giới Game Việt