[tintuc]

Honor Of King: Chân Cơ - Lady Zhen phân tích kỹ năng, gợi ý trang bị và các ý tưởng chơi 2024

Chân Cơ - Lady Zhen

Vai Trò : Pháp Sư

Vị Trí : Đường Giữa

Sát thương: Phép

Chơi Thử Chân Cơ

Phân Tích Kỹ Năng của Chân Cơ - Lady Zhen

Phân Tích Kỹ Năng của Chân Cơ - Lady Zhen

Nội tại - Ngưng Lệ Thành Băng

Mỗi khi kỹ năng của Chân Cơ gây sát thương, mục tiêu sẽ bị Dấu ấn Băng trong 7s.

Sau khi xếp 3 lớp, mục tiêu sẽ bị đóng băng trong 1s và gây ra 350 (+ 52% Công phép) sát thương phép.

Kỹ năng 1 - Lệ Như Thác Nước

Hồi chiêu: 8s

Năng lượng: 70

Chân Cơ triệu hồi một cột nước lao lên khỏi mặt đất tại vị trí chỉ định, gây 500 (+ 65% Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi và hất tung chúng trong 1s.

Sát thương: 500 / 590 / 680 / 770 / 860 / 950

Kỹ năng 2 - Bóng Nước Than Thở

Hồi chiêu: 6s

Năng lượng: 60

Chân Cơ điều khiển dòng nước, dòng nước khóa mục tiêu và nảy giữa các kẻ thù

Tối đa 6 lần nảy, mỗi kẻ địch có thể bị dội nước tối đa 2 lần.

Mỗi lần cầu nước sẽ gây 300 (+40% Công phép) sát thương phép

Sát thương: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550

Kỹ năng 3 - Lạc Thần Giáng Lâm

Hồi chiêu: 45s / 40s / 35s

Năng lượng: 100

Chân Cơ giải phóng linh hồn dòng nước lao về phía chỉ định, đẩy lùi các đơn vị không phải anh hùng.

Khi đánh trúng mục tiêu hoặc lao đến khoảng cách xa nhất sẽ nổ và tạo thành 1 vùng nước.

Kẻ địch trúng trực tiếp vụ nổ sẽ nhận 400 (+65% Công phép) sát thương phép và giảm 90% Tốc chạy trong 1s

Vùng nước được hình thành và tồn tại trong 5s, gây 200 (+35% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch chạm vào chúng mỗi 1s đồng thời giảm 50% Tốc chạy của chúng trong 2s

Sát thương nổ: 400 / 500 / 600

Sát thương vùng nước: 200 / 250 / 300

Gợi Ý Trang bị cho Chân Cơ - Lady Zhen

Gợi Ý Trang bị cho Chân Cơ - Lady Zhen

Gợi Ý kỹ năng mang theo cho Chân Cơ - Lady Zhen

Gợi Ý kỹ năng mang theo cho Chân Cơ - Lady Zhen

Ý tưởng giao tranh cho Chân Cơ - Lady Zhen

Kỹ năng thứ 1 của Chân Cơ có thời gian trễ nhất định và khi đánh trái tay sẽ có tỷ lệ đánh cao hơn, sau khi khống chế kẻ địch bằng kỹ năng, kỹ năng thứ 2 và thứ 3 có thể gây sát thương AOE rất cao.

Vì Chân Cơ là một pháp sư tương đối mỏng manh, cô ấy sợ bị sát thủ chen vào và kiểm soát mình trong các trận chiến đồng đội, vì vậy cô ấy cần phải chọn vị trí tốt để đảm bảo khả năng sống sót của mình. đầu tiên, và tìm một thời điểm thích hợp, sử dụng sát thương AOE của chiêu cuối và 2 kỹ năng của bạn để tấn công nhiều kẻ thù hơn.

Quan hệ anh hùng Chân Cơ - Lady Zhen

Cộng sự tốt nhất cùng Chân Cơ : Trương Phi, Hoàng Trung

Khắc chế Chân Cơ  : Hàn Tín, Điêu Thuyền

Bị Chân Cơ khắc chế : Điêu Thuyền, Lỗ Ban N07

[/tintuc]

Ant Green
Chào Mừng Bạn
Đến Thế Giới Game Việt