[tintuc]

Tổng hợp tất cả các Kỳ Ngộ trong Game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

1. Cá Chép - Bát Kỳ Trân Hạp

Địa điểm Nhiệm vụ: Giang Nam

Kỳ ngộ giới thiệu: Đây là nhiệm vụ đi tìm kiếm các bảo hạp

2. Vụ Án Lâm Tâm Di

Địa điểm Nhiệm vụ: Khai Phong phủ

Kỳ ngộ giới thiệu: Tuy đây là một vụ án thuộc thân phận bổ khoái nhưng nó ngẫu nhiên kích hoạt nên đã trở thành kỳ ngộ, phần thưởng cũng cao hơn các vụ án 

3. Cá Chép - Hoa Rơi Hữu Ý

Địa điểm Nhiệm vụ: Chợ Tiền Đường Giang Nam

Kỳ ngộ giới thiệu: Tại địa điểm nhiệm vụ có một cái cái đình phụ cận tìm tới Nam thanh niên đối thoại, sau đó tổ đọi cùng người khác phái vào cốt truyện.

4. Cá Chép - Bút Hội Giang Sơn

Địa điểm Nhiệm vụ: Linh âm lâu - Giang Nam

Kỳ ngộ giới thiệu: Tại địa điểm nhiệm vụ có một cái cái đình phụ cận tìm tới Cố Kỳ Niên đối thoại, Cố Kỳ Niên muốn chúng ta đi vẽ nhiều phong cảnh trên khắp bản đồ.

5. Cá Chép - Gia Quốc Thiên Hạ

Địa điểm Nhiệm vụ: Khai Phong

Kỳ ngộ giới thiệu: Làm Nhiệm vụ chính tuyến ngày thứ 2 của game sẽ kích hoạt nhiệm vụ. sau khi kích hoạt bạn có 2h để hoàn thành nó.

6. Cá Chép - Ngũ Hành Tàng Trân

Địa điểm Nhiệm vụ: Khai Phong

Kỳ ngộ giới thiệu: Tìm được Chu Tiểu Nguyệt mở ra kỳ ngộ Ngũ Hành Tàng Trân - thủy.

7. Linh Âm Chi Ước

Địa điểm Nhiệm vụ: Linh âm lâu - Giang Nam

Kỳ ngộ giới thiệu: Sau khi đạt cấp 40, hãy đến Tháp Linh Âm Giang Nam để tìm kiếm thị nữ, thu thập lá thư của Thư Âm và kích hoạt nó.

8. Hắc Ưng Cùng Thiếu Nữ

Địa điểm Nhiệm vụ: Giang Nam

Kỳ ngộ giới thiệu: Hắc Ưng Cùng Thiếu Nữ thuộc thể loại giai thoại về sông hồ.

9. Dáng Hoa

Địa điểm Nhiệm vụ: Đông Viết

Kỳ ngộ giới thiệu: Tìm hiểu về công việc trồng hoa

Chi Tiết Nhiệm Vụ : đến Đông Viết tìm Tín Sứ (967,119)

Tổng hợp tất cả các Kỳ Ngộ trong Game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

10. Ký Ức Đường Môn

Địa điểm Nhiệm vụ: Ba Thục

Chi Tiết Nhiệm Vụ : Đến Ba Thục gặp đệ tử Đường Môn (891,477)

Tổng hợp tất cả các Kỳ Ngộ trong Game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

11. Hồ Bất Quy

Địa điểm Nhiệm vụ: Giang Nam

Kỳ ngộ giới thiệu: Tại địa điểm nhiệm vụ cùng Yên Vân lưu dân đối thoại, phát động kỳ ngộ, sau đó tham gia Yên Vân thế giới nhiệm vụ.

Chi Tiết Nhiệm Vụ : Đến nói chuyện với người tị nạn Giang Nam tại

Tổng hợp tất cả các Kỳ Ngộ trong Game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

12. Thỏ trắng mất tích

Địa điểm Nhiệm vụ: Giang Nam

Kỳ ngộ giới thiệu: Cùng A Thường đối thoại, biết được thỏ "Tiểu Bạch" Bị mất, chúng ta cần giúp hắn tìm về thỏ trắng.

Chi Tiết Nhiệm Vụ : NPC Thường A Hành Giang Nam (382,390)

Tổng hợp tất cả các Kỳ Ngộ trong Game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

13. Người bạn mèo

Địa điểm Nhiệm vụ: Giang Nam

Kỳ ngộ giới thiệu: Tại địa điểm nhiệm vụ một cái giao lộ tìm tới một cái lạ lẫm con mèo, cùng nó đối thoại sau lựa chọn tuyển hạng, theo mình tâm ý tuyển, nhưng là khác biệt tuyển hạng sẽ ảnh hưởng người chơi tinh bàn quỹ tích.

Chi Tiết Nhiệm Vụ : Mèo Ú Nhỏ Giang Nam (422,576)

Tổng hợp tất cả các Kỳ Ngộ trong Game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

14. Nhuộm đỏ áo

Địa điểm Nhiệm vụ: Giang Nam

Kỳ ngộ giới thiệu: Tại địa điểm nhiệm vụ cùng Lý Hồng Nương đối thoại, đối phương biết hỏi thăm chúng ta gặp qua Đường Thanh phong chưa, sau đó lựa chọn, làm ra lựa chọn sẽ ảnh hưởng tinh vận.

Chi Tiết Nhiệm Vụ : Tìm Lý Hồng Nương tại

Tổng hợp tất cả các Kỳ Ngộ trong Game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

15. Phân biệt đồ vật cư phương

Địa điểm Nhiệm vụ: Giang Nam

Kỳ ngộ giới thiệu: Đàn ông Tây Vực người đang mua đi đồ vật, chúng ta cần đi lên xem xét, tiến vào kịch bản.

Chi Tiết Nhiệm Vụ : người  Đàn ông Tây Vực tại

Tổng hợp tất cả các Kỳ Ngộ trong Game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

16. Dạ Ngữ Trì

Địa điểm Nhiệm vụ: Giang Nam

Kỳ ngộ giới thiệu: Cùng xa phu đối thoại sau biết được áo trời các Các chủ hải ngoại dạo chơi, tìm kiếm linh cảm đi, bây giờ tọa trấn chính là tô Các chủ đệ tử, tô ngữ trễ.

Chi Tiết Nhiệm Vụ : Nói chuyện với Xa phu tại

Tổng hợp tất cả các Kỳ Ngộ trong Game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

17. Nhân gian phong vị

Địa điểm Nhiệm vụ: Sông Tiền Đường

Kỳ ngộ giới thiệu: Sớm một chút trải: Cùng lão bản nương đối thoại, ban đầu lão bản nương để chúng ta thường thường nhà nàng chiêu bài sữa đậu nành; Sớm tập: Tại phiên chợ một nhà lá hạ nhặt lên một cái rổ, cùng Trương đại nương đối thoại.

Chi Tiết Nhiệm Vụ :

- Quán ăn sáng sông Tiền Đường

- Vào lúc Chợ buổi sáng 

18. Đại ẩn tại thị

Địa điểm Nhiệm vụ: Đặng cốc lâu

Kỳ ngộ giới thiệu: Tại địa điểm nhiệm vụ phát động kỳ ngộ, bị ác bá người giả bị đụng, cùng nó chiến đấu.

Chi Tiết Nhiệm Vụ : vị trí

Tổng hợp tất cả các Kỳ Ngộ trong Game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile

19. Tín Nương tâm ý

Điều kiện: Tại phó bản đánh bại Tín Nương sau thu hoạch được một phong thư

Kỳ ngộ giới thiệu: Đi mở phong thư tìm kiếm thư nương, trợ giúp thư nương ra mắt, trong đó có thiếu tướng - Dương diên mực, Mạc Phàm, phú thương - Chu sáu cửu đẳng, kỳ ngộ này kết cục có bao nhiêu cái.

Chi Tiết Nhiệm Vụ : Nhận lá thư khi đánh bại Tín Nương trong Phó Bản

[/tintuc]

Ant Green
Chào Mừng Bạn
Đến Thế Giới Game Việt